Izba

Dane Izby Drukuj

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy

Adres: Rynek 1A, 58 - 100 Świdnica

NIP: 884-10-07-453
REGON: 890212810
KRS: 0000096627, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy.

Bank: Bank BPS SA, II Oddział we Wrocławiu, nr konta: 20 1930 1190 2220 0260 6709 0001.

Misją Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, promocja firm, ich produktów i usług.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego. Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie. Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.Władze Izby

OBECNY SKŁAD PREZYDIUM RADY SIPH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Ryszard Sobański - Prezydent SIPH

Paweł Ułaszewski - Wiceprezydent SIPH

Mariusz Hoszowski - Wiceprezydent SIPH

Jacek Popławski - Członek Prezydium Rady Izby

Artur Grzyb - Członek Prezydium Rady Izby


Więcej

Polityka Jakości

Polityka jakości Sudeckej Izby Przemysłowo Handlowej w Świdnicy.

0.-Polityka-Jakosci-01.08.2016.pdfWięcej

Jak przystąpić do Izby?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może zostać firmą członkowską naszej Izby. Wstąpienie w szeregi firm zrzeszonych w naszej Izbie odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Więcej

Statut

Statut Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy

STATUT-aktualny-z-dnia-2016-03-31.pdfWięcej

Deklaracja

Deklaracja przystąpienia do Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy

DEKLARACJA-SKLADKI.pdfWięcej

Działania Izby

Zakres działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy

Więcej

Realizacja działań Izby

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy wytyczone działania realizuje poprzez ...

Więcej

Kalendarz
Imprez

17
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie pierwszego Naboru Grantobiorców - Aglomeracja Jeleniogórska
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: