Aktualności

2018-07-02

Zachodni Obszar Interwencji II nabór

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 24 lipca 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”.
2018-07-02

Subregion Leg. - Głog. II nabór

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie drugiego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 24 lipca 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.
2018-06-25

Sprostowanie zapytania 07/06

 “Szanowni Państwo, Zamawiający sprostował zapisy SIWZ do zapytania ofertowego 07/06, jednocześnie przedłużając termin składania ofert do 2 lipca 2018 r.”

W załączeniu odpowiednie pliki.

2018-06-25

Równina Wrocławska II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Równiny Wrocławskiej:

 Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej". 

2018-06-25

Dolina Baryczy II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Doliny Baryczy:

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy". 

2018-06-22

Rozpoznanie cenowe

Rozpoznanie cenowe Cyfrowe biuro - nowe technologie wykorzystywane w profesjonalnej pracy biurowej”.

Zwracamy się do Państwa o wycenę poszczególnych modułów szkolenia.

2018-06-22

Rozpoznanie cenowe

ROZPOZNANIE CENOWE - „Cyfrowe biuro – profesjonalna obsługa biura.”

Zwracamy się do Państwa o wycenę powyższego szkolenia.

2018-06-21

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo

W imieniu PARP oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pragniemy zaprosić na spotkanie informacyjne w Świdnicy.

2018-06-18

Spotkanie grupy roboczej

W dniach 05.06 – 06.06.2018 r. w Boleścinie koło Świdnicy, z inicjatywy Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej i energii odnawialnej, projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”.

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff