Aktualności

2021-02-03

Tarcza antykryzysowa 7.0

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0.
2021-01-08

Umowy o dzieło i Mały ZUS 2021

2021-01-04

Tarcza 6.0

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
2020-12-18

Życzenia świąteczne - Boże Narodzenie 2020

2020-12-08

Apel do Rządu RP w sprawie budżetu UE 21-27

2020-12-03

Posiedzenie Zespołu doraźnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

2 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbyło się Posiedzenie Zespołu doraźnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, Spotkanie on-line poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting Dyskusja oraz wypracowanie postulatów dotyczących wsparcia dolnośląskich firm nieobjętych pomocą rządową, a wyłączonych z działalności lub których działalność została mocno ograniczona na mocy ostatnich dokumentów dotyczących pandemii COVID-19, była tematem posiedzenia Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Spotkanie prowadzili Marek Woron i Artur Mazurkiewicz, koordynatorzy Zespołu.
2020-10-17

Tarcza 5.0

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
2020-08-31

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z elementami kadr i płac

2020-07-08

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. „Pracownik wykonujący dorywcze prace proste z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV”

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff