Innowacje na czesko-polskim pograniczu

Projekt: „Innowacje na czesko-polskim pograniczu”, numer: CZ.3.22/2.1.00/11.02552 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o innowacjach, o czesko-polskich projektach ukierunkowanych na innowacje, wzmocnienie wzajemnej współpracy pomiędzy beneficjentami projektów, pomiędzy firmami na pograniczu. Nacisk jest położony na wyraźne zwiększenie świadomości środowiska otoczenia biznesu z uwzględnieniem specyfiki i różnorodności narodowej po obu stronach granicy. Te działania przyczynią się w znacznej części do polepszenia warunków rozwoju gospodarczego na pograniczu. Czasopismo "Innowacje na czesko-polskim pograniczu" pogłębi wiedzę, przekaże informacje o innowacjach w środowisku przedsiębiorców i o czesko-polskich projektach. Partnerzy wykorzystają spotkania i konferencje organizowane w ramach poszczególnych projektów, na które zaproszą przedstawicieli mediów i instytucji, beneficjentów innych projektów, którzy będą mogli wykorzystać nową wiedzę w swojej praktyce. Partnerzy będą wydawać kwartalnik "Innowacje na czeskopolskim pograniczu", w którym będą dwujęzyczne (j. polski i j. czeski) informacje o innowacjach, o przedsiębiorczości na pograniczu, będą również promowane realizowane i ukończone projekty ukierunkowane na innowacje. Partnerzy projektu wydadzą łącznie 12 numerów czasopisma, objętość 28 kolorowych stron dwujęzycznych w formacie A4, o nakł. 8000 sztuk. Czasopismo będzie dystrybuowane na 5000 adresów. Drugim kluczowym działaniem będą spotkania beneficjentów czesko-polskich projektów ukierunkowanych na innowacje. Spotkania 14-20 osób w różnych miejscach CR i RP, w których będą uczestniczyć przedsiębiorcy, instytucje badawcze, wyższe szkoły z obu państw, beneficjenci czesko-polskich projektów ukierunkowanych na innowacje i inni z pogranicza. Spotkania będą co kwartał na przemian w Czechach i Polsce. Celem będzie podniesienie stanu wiedzy na temat innowacji w środowisku przedsiębiorców po obu stronach granicy, wymiana informacji, doświadczeń, nawiązanie partnerstwa, poznanie projektów innowacyjnych. Zaangażowanie beneficjentów czesko-polskich projektów ukierunkowanych na innowacje na całym pograniczu do tworzenia czasopisma. Zaznajomienie przedsiębiorców i szerszej społeczności z realizowanymi projektami, wsparcie przygranicznej wymiany informacji. Polepszenie warunków dla rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego. Dzięki zwiększeniu stany wiedzy oraz wytworzeniu wzajemnych przygranicznych powiązań, nastąpi zwiększenie gospodarczej integracji czesko-polskiego obszaru pogranicza.

Czasopismo-Innowacje-1-2012.pdfCzasopismo-Innowacje-2-2012.pdfCzasopismo-Innowacje-3-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-4-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-5-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-6-2013.pdfCzasopismo-Innowacje-7-2014.pdfCzasopismo-Innowacje-8-2014.pdfCzasopismo-Innowacje-9-2014.pdfzCzasopismo-Innowacje-10-2014.pdfzCzasopismo-Innowacje-11-2015.pdfzCzasopismo-Innowacje-12-2015.pdf

Kalendarz
Imprez

17
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie pierwszego Naboru Grantobiorców - Aglomeracja Jeleniogórska
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: