PROJEKTY GRANTOWE

Generator wniosków :  https://dfg.pl/granty/?who=siph

Link do formularza : https://siph.sirr.pl/

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji "

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji'' realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.


Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji'' realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy'' realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.


Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff