Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim

Projekt „Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim”; numer projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.

Celem projektu jest rozwój działalności przedsiębiorstw w regionie przygranicznym, z celowym wykorzystaniem placówek izb gospodarczych i agencji rozwoju regionalnego jako partnerów, gdzie funkcjonują Punkty Kontaktowe Czesko-Polskiej Współpracy Gospodarczej. Działania w projekcie koncentrują się na usługach informacyjnych oraz pomocy regionalnym przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z podmiotami funkcjonującymi w kraju sąsiada. W ramach realizowanych działań w najbliższym okresie odbędą się między innymi polsko-czeskie fora gospodarcze, fora dyskusyjne, polsko-czeskie giełdy kooperacyjne, wyjazdy na targi i wystawy odbywające się w Polsce i Czechach, spotkania z ekspertami w zakresie porad prawnych, gospodarczych, podatkowych, wystawy dla firm regionalnych. Punkty Kontaktowe Czesko-Polskiej Współpracy gospodarczej udzielają informacji o odbywających się imprezach targowych w Polsce i Czechach, odpowiadają na szereg zapytań dotyczących prowadzenia firmy w Polsce i Czechach, prowadzą kojarzenie partnerów gospodarczych polskich i czeskich oraz wiele innych bieżących działań wynikających z indywidualnego zapotrzebowania przedsiębiorców. Wszystkie informacje o planowanych imprezach znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych partnerów: www.siph.pl, www.karr.pl, www.igsilesia.pl, www.ohkjablonec.cz, komora-khk.cz, www.ohk.jesenik.com.

Partnerzy Projektu:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy / Sudecká průmyslovo-obchodní komora Świdnica
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze / Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s.
Izba Gospodarcza "Śląsk" w Opolu / Hospodářská komora "Śląsk"
Powiatowa Izba Gospodarcza w Jablonci nad Nisou / Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Powiatowa Izba Gospodarcza w Jeseniku / Okresní hospodářská komora Jeseník
Izba Gospodarcza Województwa Královehradeckiego w Hradec Kralove / Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Kalendarz
Imprez

17
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie pierwszego Naboru Grantobiorców - Aglomeracja Jeleniogórska
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: