Wynajem sali

Sala konferencyjna posiada 120 miejsc. Sala jest wyposażona w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, nagłośnienie, Wi-Fi

Sala szkoleniowa posiada 30 miejsc. Sala wyposażeona jest w stołu, krzesła, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, ekran, flipchart, nagłośnienie, Wi-Fi.

Cena za wynajęsie sal ustalana jest indywidualnie, według potrzeb klientów.

Kontakt:

Jacek Zoła, Kierownik Biura Izby, telefon 74 8535009, 512303623, mejl: jacek.zola@siph.pl

Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff