Informacje o projekcie "Aktywizacyjny ...


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma Heapmail Internet Solutions realizuje projekt "Aktywizacyjny triatlon - młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji" nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 poświęcony adaptacji niemieckich narzędzi aktywizacji grupy NEET. W ramach projektu wypracowana została metoda aktywizacji wzorowana na modelu AsA (Assistierte Ausbildung – Kształcenie Towarzyszące) oraz model współpracy międzysektorowej.

Model-wspolpracy-miedzysektorowej.pdfPoradnik-metody-ASA.pdfSkrypt-szkoleniowy.pdfZAPROSZENIE-NA-SEMINARIA-WDRAZAJACE.pdf

Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff