Informacje o projekcie "Aktywizacyjny Triatlon"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma Heapmail Internet Solutions realizuje projekt "Aktywizacyjny triatlon - młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji" nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15  poświęcony adaptacji niemieckich narzędzi aktywizacji grupy NEET. W ramach projektu wypracowana została metoda aktywizacji wzorowana na modelu AsA (Assistierte Ausbildung – Kształcenie Towarzyszące) oraz model współpracy międzysektorowej.

Celem projektu jest transfer i wdrożenie w min. 24 instytucjach na terenie całego kraju 2-óch nowych kompleksowych rozwiązań zwiększających możliwości zatrudnienia osób młodych (15-29 lat) pozostających bez pracy w tym w szczególności grupy NEET, które powstały dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym. Projekt zakłada zwiększenie skuteczności grupy użytkowników w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej grupy NEET a przez to zwiększenie szans na zatrudnienie osób z grupy NEET. Dzięki projektowi pracownicy instytucji zajmujących się aktywizacją edukacyjno-zawodową oraz integracją społeczną poznają innowacyjne i autorskie rozwiązania partnera niemieckiego w obszarze dot. wsparcia grupy NEET, monitorowania przebiegu procesu zmiany, sytuacji edukacyjnej, zawodowej i życiowej osób z grupy NEET oraz narzędzie internetowe, jakie parter niemiecki posiada w zakresie monitorowania postępów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i rozwoju. Partner niemiecki udostępnia metody, narzędzia i produkty skierowane do grupy NEET. W projekcie uczestnikom zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania, stosowane skutecznie przez partnera zagranicznego, komplementarne metody, narzędzia i instrumenty aktywizacji zawodowo-edukacyjnej oraz elementy integracji społecznej osób młodych, pozostających bez pracy i nie uczących się (NEET), opierające się na współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej. Włączenie instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji, ngo, integracji społecznej w działania na rzecz wdrażania wypracowanego rozwiązania i przygotowanie tych sektorów do wspólnych działań aktywizacyjnych grupy NEET przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych. W celu realizacji projektu stworzone zostało silne partnerstwo międzysektorowe z udziałem SIPH, DIR, FK oraz HM.

Model-wspolpracy-miedzysektorowej.pdfPoradnik-metody-ASA.pdfSkrypt-szkoleniowy.pdfZAPROSZENIE-NA-SEMINARIA-WDRAZAJACE.pdf

Kalendarz
Imprez

17
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie pierwszego Naboru Grantobiorców - Aglomeracja Jeleniogórska
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: