Bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie 106 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w wieku od 18 do 29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstw 100 z nich, a także poprzez udzielenie wsparcia pomostowego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Uczestnicy

Grupa docelowa projektu to 106 osób (54 kobiety i 52 mężczyzn). Będą to osoby wyłącznie bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wsparcie skierowane jest w szczególności do mieszkańców (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj: Bielawy, Bolesławca, Dzierżoniowa, Głogowa, Jawora, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Kłodzka, Legnicy, Lubania, Lubina, Nowej Rudy, Oleśnicy, Oławy, Polkowic, Świdnicy, Świebodzic, Wałbrzycha, Ząbkowic Śląskich, Zgorzelca i Złotoryi.

Dofinansowanie z UE: 5 077 366,33 zł
Lider projektu: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Partnerzy projektu: Fundacja Kobe, Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Dakumenty rekrutacyjne dostępne poniżej oraz 
w Biurze Projektu: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław
na stronie internetowej projektu: www.mamfirme.com.pl

UWAGA !

Już 19 kwietnia 2021 roku rozpocznie się I tura naboru uczestników do projektu "Dolnoślązacy na swoim!". W I turze zrekrutowanych zostanie 36 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I tury zostanie przyznane 34 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Od 07.04.2021 r. dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania na stronie internetowej projektu w zakładce aktualności: https://mamfirme.com.pl/aktualnosci/

Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Fundacja Kobe, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Planowany termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 07.05.2021 r. W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu lider projektu zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.
FRW_dolnoslazacy_plakatA3_2.pdfRegulamin-rekrutacji-uczestnikow-Projektu-Dolnoslazacy-na-swoim.docxZalacznik-1-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-Projektu-Dolnoslazacy-na-swoim.docZalacznik-2-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-Projektu-Dolnoslazacy-na-swoim.docZalacznik-3-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-Projektu-Dolnoslazacy-na-swoim.docZalacznik-4-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Dolnoslazacy-na-swoim.docZalacznik-5-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Dolnoslazacy-na-swoim.docxZalacznik-6-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Dolnoslazacy-na-swoim.docx

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff