„Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”, numer projektu: POWR.01.02.01-02-0007/20.

Strona internetowa projektu: https://pierwszafirma.com.pl/o-projekcie/

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online
Termin spotkania: 26.05.2022 r. (czwartek), godzina 11:00.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/vxp-twrs-caq

W ramach projektu możliwe jest m.in. otrzymanie wsparcia dotacyjnego oraz pomostowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w łącznej kwocie ponad 37 tysięcy złotych. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  • są osobami młodymi - w wieku 18-29 lat,
  • są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w UP,
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.,
  • zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. dolnośląskiego.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zasady udzielania wsparcia. Odpowiemy również na Państwa pytania.

Serdecznie zapraszam!

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff