Energetyka, ciepłownictwo, urządzenia pomiarowe

ELGAMA Sp. z o. o.
58-100 Świdnica, Plac Kombatantów 2,
telefon: +48 74 856 61 55 , e-mail: info@elgama.pl
Działalność: systemy pomiarowe, urządzenia hardwarowe oraz softwarowe do pomiaru energii elektrycznej.

DZT Service Sp. z o. o.
58-160 Świebodzice, ulica Wałbrzyska 7a
telefon: +48 74 854 48 64, faks: +48 74 854 46 70
Działalność:wykonywanie zadań i inwestycji w ciepłownictwie, wodociagach i kanalizacji, gazownictwie

JKB SP.  J.
58-100 Świdnica, ulica Spacerowa 13,
telefon:  +48 74 852 50 66 , faks: +48 74 852 50 66, e-mail: jkb@jkb.pl
Działalność: działalność inwestycyjna, roboty modernizacyjne gospodarki energetycznej

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.  Z O. O.
58-100 Świdnica, ulica Pogodna 1,
telefon:  +48 74 852 40 41 , faks:  +48 74 852 43 58, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl
Działalność: produkcja ciepła w ciepłowniach osiedlowych i kotłowniach lokalnych na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla odbiorców z terenu miasta Świdnicy

PAULAN
58-100 Świdnica, ulica Sikorskiego 66 B,
telefon/faks: +48 74 852 24 52 , e-mail: ekpoldsl@hot.pl
Działalność: montaż instalacji c.o. i c.w.u. oparty na odnawialnych źródłach energii, opracowanie dokumentacji i wykonawstwo kompleksowe instalacji c.o., c.w.u., kanalizacyjnej i wodnej

SONEL S. A.
58-100 Świdnica, ulica Wokulskiego 11,
telefon:  +48 74 858 38 00 , faks:  +48 74 858 38 09, e-mail: sonel@sonel.pl;
Działalność: produkcja przyrządów pomiarowych dla energetyki, telekomunikacji, usługi w zakresie montażu SMT

TESAN SP.  J.
58-100 Świdnica, ul. Zygmuntowska 3,
telefon/faks: +48 74 852 18 01 , e-mail: tesan@interam.pl
Działalność: firma handlowo-usługowa oferująca sprzedaż nowoczesnych systemów grzewczych i sanitarnych tj. instalacje z miedzi, kotły, termy, grzejniki, solary, pompy ciepła, lokalne oczyszczalnie ścieków, ścieki kanalizacji wewnętrznej, zewnętrznej

GEREC DORADZTWO ENERGETYCZNE DANIEL GERUS
58-100 Świdnica, ul. Łukasińskiego 14/3
telefon: +48 504 603 983 e mail: daniel.gerus@greensa.pl
Działalność: Rozwoj sieci, sprzedaży energii elektrycznej.

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff