Instytucje otoczenia biznesu

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.
58-310 Szczawno - Zdrój, ul. Szczawieńska 2
telefon; +48 74 888 09 00, e-mail: darr@darr.pl
Działalność: współpraca z instytucjami z UE, wrażanie na Dolnym Śląsku europejskich programów regionalnych, prowadzenie Euro Info Centre, promocja Dolnego Śląska i jego gospodarki w ramach Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej W Wałbrzychu, consulting gospodarczy, szkolenia, doradztwo biznesowe

BIZNES INPRO
58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 3/15
telefon: +48 792 733 783; e mail: lukasz@biznesinpro.pl
Działalność: Specjalistyczne usługi doradcze w sferze finansowania inwestycji w przdsiębiorstwach. Dobór optymalnych źródeł finansowania i pozyskiwania dotacji ze środkow Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne.

CENTRUM ROZWOJU KORZENIE SUKCESU ROBERT OSKWAREK
58-105 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 16/1
telefon: +48 795 695 588; e mail: robert@korzeniesukcesu.pl
Działalność: Organizacja szkoleń, bazy trenerskie oraz doradztwo biznesowe.

AP FIRMA SZKOLENIOWO DORADCZA ALICJA PRZEPIÓRSKA
58-309 Wałbrzych, ul. Kornela Makuszyńskiego 5/9
e mail: alutka@yahoo.de
Działalność: Firma szkoleniowa.

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff