Jak przystąpić do Izby?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może zostać firmą członkowską naszej Izby.

Wstąpienie w szeregi firm zrzeszonych w naszej Izbie odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Każda firma zainteresowana przystąpieniem do naszej Izby powinna zapoznać się ze Statutem SIPH oraz wysokością składek członkowskich i wpisowego.

Firma zostaje pełnoprawnym członkiem naszej Izby po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu wpisowego.

Po przesłaniu do nas pocztą lub faksem wypełnionej deklaracji otrzymają Państwo rachunek zawierający opłatę wpisową i składkę członkowską.

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff