Odznaczenia Krajowej Izby Gospodarczej

W dniu 07.10.2019 r. podczas Dolnośląskiego Forum Gospodarczego w Świdnicy, Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Pan Marek Bielski, za wsparcie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości odznaczył członków naszej Izby:

Honorową Złotą Odznaką KIG Pana Pawła Ułaszewskiego i Pana Artura Grzyba,

Medalem 25-lecia KIG Panią Renatę Sieradzką, Pana Andrzeja Kwiatkowskiego i Pana Ryszarda Borka.

Statułetkę 25-lecia SIPH otrzymał Pan Wiesław Pawlic.

Gratulujemy

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff