Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia

,,Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie w okresie 24 miesięcy (do XII 2019 r.), w tym samozatrudnienie, 150 absolwentów technikum.   Ma on zostać osiągnięty poprzez:

  • - nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem,
  • - kreowanie przedsiębiorczości postaw u młodych ludzi,
  • - wyłowienie talentów młodych ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • - doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK,
  • - organizacja staży, zajęć uzupełniających wiedzę,
  • - doposażenie pracowni PDG.


Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Dolnośląskich Pracodawców oraz Sudecką Izbę Przemysłowo - Handlową w Świdnicy, przy współpracy z placówkami z Wałbrzycha i Świdnicy:  Zespołem Szkół nr 7 w Wałbrzychu,   Zespołem Szkół nr 1 w Świdnicy,  Zespołem Szkół Politechnicznych ,,Energetyk” w Wałbrzychu,   Zespołem Szkół nr 1 w Świdnicy,   Zespołem Szkół Budowlano- Elektrycznych i. Jana III Sobieskiego.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff