Ruszył nowy projekt trangraniczny "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim"


Projekt „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie Punktów Szybkiej informacji u każdego z partnerów projektu jako reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuacją na pograniczu polsko-czeskim. Struktura ta pozwoli na rozwój transgranicznych kontaktów i rozwiązywanie problemów na pograniczu. Zadaniem punktów będzie: informowanie, monitorowanie i publikacja przejrzystych aktualnych informacji o środowisku biznesowym, jak i ograniczeń w zakresie mobilności pracowniczej na bazie środków podejmowanych przez rządy. Dlatego w zamyśle  projektu jest 4 partnerów (2 PL i 2 CZ), co wiąże się z większym oddziaływaniem projektu.

OPIS PROJEKTU

Zadaniem Punktów Szybkiej Informacji prowadzonych przez partnerów będzie:

  • Monitorowanie i publikowanie aktualnych informacji dot. ograniczeń związanych z pandemią, zatwierdzonych tarcz i późniejszych form wspierających odmrażanie gospodarek obu Państw po kryzysie, oraz dot. przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.
  • Informowanie oraz rozsyłanie pisemnych komunikatów w zakresie działań pomocowych skierowanych do przedsiębiorców przez rządy RP i RCz, odnośnie panującej sytuacji na pograniczu: wsparcie, re-kompensaty itd.
  • Regularne przesyłanie informacji za pośrednictwem utworzonego newslettera dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów po obu stronach granic,
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania oraz publikowanie ich na stronie internetowej.
  • Wysyłanie komunikatów do pozostałych partnerów w celu rozpowszechniania tej informacji.

 

Pobudzenie współpracy gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim

Punkty kontaktowe będą pobudzać współprace transgraniczną poprzez działania takie jak:

  • Opracowanie i wydanie pakietów informacyjnych: Uwarunkowania prawne w zakresie przedsiębiorczości w Polsce i Republice Czeskiej 2022-2023. Pakiety informacyjne obejmować będą zagadnienia z zakresu: podatki, ubezpieczenia, działalność gospodarcza, prawo pracy. Zostaną wydane oraz zaktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na lata 2022 i 2023.
  • Opracowanie i wydanie poradnika dla małego biznesu: „Uwarunkowania prawne transgranicznej sprzedaży produktów i usług”. Poradnik obejmować będzie zagadnienia dotyczące cz-pl przepisów prawa, przepisów celno-skarbowych dotyczących uczestnictwa w transgranicznych wystawach, targach, prezentacjach itd.

Poradnik dla małego biznesu będzie nowością na cz-pl pograniczu. Pomoże nie tylko  przedsiębiorcom, producentom, rzemieślnikom, którzy chcą brać udział w transgranicznych wydarzeniach, ale i instytucjom, które takie wydarzenia organizują.

  • Przeprowadzenie webinarium odnośnie mobilności pracowniczej 4 razy w okresie trwania projektu.
  • Przeprowadzenie webinarium skierowanego dla przedsiębiorców działających na pograniczu cz-pl np. „Trendy w marketingu online”, Uwarunkowania prawne dotyczące udziału w transgranicznych wystawach, targach itp. 4 razy w okresie trwania projektu.

Dla kogo przeznaczony jest projekt

-podmioty gospodarcze, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

-pracownicy transgraniczny

-mieszkańcy wspólnego regionu i odwiedzający region

-organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny

 

Łączny budżet projektu – 190 685,86 euro ( w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Projekt „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff