Spotkanie Partnerów projketu "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim"W dniu 09.06.2022 w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy odbyło się spotkanie partnerów projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Partnerami w projkecie, oprócz SIPH, są: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze, Izba Gospodarcza w Hradec Kralove oraz Izba Gospodarcza w Jabloncu.  

Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe działania, jak również omówili działania jakie będą podjęte w najbliższej przyszłości. Ustalono zakres tematów jakie będą zamieszczane w bieżących informacjach dot. sytuacji pandemicznej jak i gospodarczej pogranicza czesko-polskiego.

Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835: „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff