Ustawa COVID-19 oraz rozporządzenie ws. stanu epidemii

Ustawa  COVID-19 oraz rozporządzenie ws. stanu epidemii

 Szanowni Państwo, 

 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzająca wsparcie dla pracodawców została wczoraj podpisana, opublikowana  i weszła w życie wczoraj (ustawa w załączeniu).

 
Na stronie: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia pojawiły się informacje i dokumenty  ws. dofinansowania.

 W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

 - osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

  1. - odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m

 

(§ 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w załączeniu)

rozporzadzenie.pdfustawa-COVID-19.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff