Wspieranie rozwoju regionalnych firm

Projekt „Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim”; numer projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.

Celem projektu jest rozwój działalności przedsiębiorstw w regionie przygranicznym, z celowym wykorzystaniem placówek izb gospodarczych i agencji rozwoju regionalnego jako partnerów, gdzie funkcjonują Punkty Kontaktowe Czesko-Polskiej Współpracy Gospodarczej.

Działania w projekcie koncentrują się na usługach informacyjnych oraz pomocy regionalnym przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z podmiotami funkcjonującymi w kraju sąsiada.

W ramach realizowanych działań w najbliższym okresie odbędą się między innymi polsko-czeskie fora gospodarcze, fora dyskusyjne, polsko-czeskie giełdy kooperacyjne, wyjazdy na targi i wystawy odbywające się w Polsce i Czechach, spotkania z ekspertami w zakresie porad prawnych, gospodarczych, podatkowych, wystawy dla firm regionalnych. Punkty Kontaktowe Czesko-Polskiej Współpracy gospodarczej udzielają informacji o odbywających się imprezach targowych w Polsce i Czechach, odpowiadają na szereg zapytań dotyczących prowadzenia firmy w Polsce i Czechach, prowadzą kojarzenie partnerów gospodarczych polskich i czeskich oraz wiele innych bieżących działań wynikających z indywidualnego zapotrzebowania przedsiębiorców. Wszystkie informacje o planowanych imprezach znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych partnerów: www.siph.pl, www.karr.pl www.igsilesia.pl, www.ohkjablonec.cz, www.komora-khk.cz, www.ohk.jesenik.com.

Partnerzy Projektu:
  • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy / Sudecká průmyslovo-obchodní komora Świdnica
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze / Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s.
  • Izba Gospodarcza "Śląsk" w Opolu / Hospodářská komora "Śląsk"
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Jablonci nad Nisou / Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Jeseniku / Okresní hospodářská komora Jeseník
  • Izba Gospodarcza Województwa Královehradeckiego w Hradec Kralove / Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff