Aktywizacyjny Triatlon

ZAPROSZENIE na seminaria wdrażające w projekcie: „Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”

Szanowni Państwo,
 
Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma heapmail Internet Solutions realizuje projekt poświęcony adaptacji niemieckich narzędzi aktywizacji grupy NEET. 

Zapraszamy Państwa na seminaria wdrożeniowe wypracowanych w ramach projektu metod aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społęcznej grupy NEET.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich instytucji zajmujących się aktywizacją grupy NEET. Są to m.in. instytucje rynku pracy, edukacji i usług społecznych, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i instytucje samorządowe oraz państwowe. 

W ramach projektu wypracowana została metoda aktywizacji wzorowana na modelu AsA (Assiestierte Ausbildung – Kształcenie Towarzyszące) oraz model współpracy międzysektorowej. Dzięki projektowi pracownicy instytucji zajmujących się aktywizacją edukacyjno-zawodową oraz integracją społeczną poznają innowacyjne i autorskie rozwiązania partnera niemieckiego zaimplementowane na grunt polski w obszarze dotyczącym wsparcia grupy NEET, monitorowania przebiegu procesu zmiany, sytuacji edukacyjnej, zawodowej  i życiowej osób z grupy NEET.
 
Terminarz seminariów

Seminaria wdrożeniowe odbywają się w następujących terminach:

16-17.11.2017, Krzyżowa k. Świdnicy (Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa 7)

05-06.12.2017, Wrocław (Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251)

15-16.01.2018, Warszawa (Centrum Hotelowo - Konferencyjne Wald, ul. Połczyńska 52, W-wa)

17-18.01.2018, Warszawa (Centrum Hotelowo - Konferencyjne Wald, ul. Połczyńska 52, W-wa)

13-14.02.2018, Kraków (Hotel Major, ul. Gdyńska 6, Kraków)

20-21.02.2018, Poznań (Hotel Campanile Poznań, św. Wawrzyńca 96 Poznań)

13-14.03.2018, Kielce (Hotel Dal, ul. Piotrkowska 12, Kielce)

20-21.03.2018, Katowice (Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, Katowice)

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff