Projekty

Realizujemy l/lub reazowaliśmy nastepujące projekty:

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”- nr Projektu: RPDS.01.03 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

Informacja o projektach

Projekt: „Innowacje na czesko-polskim pograniczu”, numer: CZ.3.22/2.1.00/11.02552 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.

Akademia Energii Odnawialnej
Ideą projektu ”Zielone Światło” jest podniesienie świadomości ekologicznej przedsiębiorców a poprzez to wprowadzenie oszczędności w firmie. Projekt jest skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.


Czesko-Polski Portal Innowacyjny
Sudecka Izba Przemysłowo–Handlowa oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. są partnerami w projekcie pn. "Czesko-Polski Portal Innowacyjny".

Projekt „Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim”; numer projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.
2022-11-24

Nowy projekt "Aktywizacja zawodowa imigrantów z Ukrainy"

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 (76 KOBIET, 74 MĘŻCZYZN) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli do Polski w związku z wojną na Ukrainie.
2021-09-01

Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim

2020-06-25

projekt "AKCJA AKTYWACJA"

2020-02-05

Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II

2019-06-19

Aktywizacja zawodowa na rynku z tradycjami

2019-01-15

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

2017-01-02

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy jakim jest utworzenie sieci sieć współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego w oparciu o 5 tematycznych transgranicznych grup roboczych
2017-01-02

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff