Projekty

Realizujemy l/lub reazowaliśmy nastepujące projekty:

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”- nr Projektu: RPDS.01.03 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

Informacja o projektach

Projekt: „Innowacje na czesko-polskim pograniczu”, numer: CZ.3.22/2.1.00/11.02552 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.

Akademia Energii Odnawialnej
Ideą projektu ”Zielone Światło” jest podniesienie świadomości ekologicznej przedsiębiorców a poprzez to wprowadzenie oszczędności w firmie. Projekt jest skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.


Czesko-Polski Portal Innowacyjny
Sudecka Izba Przemysłowo–Handlowa oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. są partnerami w projekcie pn. "Czesko-Polski Portal Innowacyjny".

Projekt „Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim”; numer projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy Granice.
2021-09-01

Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim

2020-06-25

projekt "AKCJA AKTYWACJA"

2020-02-05

Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II

2019-06-19

Aktywizacja zawodowa na rynku z tradycjami

2019-01-15

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

2017-01-02

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy jakim jest utworzenie sieci sieć współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego w oparciu o 5 tematycznych transgranicznych grup roboczych
2017-01-02

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff