Granty

Generator wniosków : https://dfg.pl/granty/?who=siph

Link do formularza : https://siph.sirr.pl/

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, informuje o planowanym na dzień 15 października 2018 r. otwarciu pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji "

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji'' realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o. o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji'' realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o. o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy'' realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o. o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o. o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanym w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o. o.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Informacje-ogolne-Projekty-Grantowe.pdfInformacje-o-zmianie-naboru-SIPH.pdfKomunikat-o-zamknieciu-naborow-13.02.2018.pdfKryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.pdfKryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdfSIPH-komunikat-o-zamknieciu-naboru-Aglomeracja-Walbrzyska.pdfSIPH-komunikat-o-zamknieciu-naboru-Aglomeracja-Wroclawska.pdfSIPH-komunikat-o-zamknieciu-naboru-Legnicko-Glogowski-Obszar-Interwencji.pdf

Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff