Partnerstwo społeczno-gospodarcze

Przedstawiciele Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy są członkami aktywnie uczestniczącymi w pracach m.in. organizacji:

 • Komisja Konkursowa „Debiut Gospodarczy”,
 • Kapituła „Gryfy Świdnickie”,
 • Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki,
 • Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej,
 • Komitet Monitorujący Czesko-Polskiej Współpracy Transgranicznej,
 • Czesko-Polska Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy,
 • Powiatowa Rada Zatrudnienia,
 • Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych,
 • Dolnośląska Rada Gospodarcza,
 • Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych,
 • Klaster Sudecka Sieć Innowacji .

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff