Aktualności

2023-03-27

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskimInformacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Koniec obostrzeń nie zakończy stanu zagrożenia epidemicznego", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-03-24

Wybory nowych władz SIPHW czwartek 23 marca 2023 roku o godz. 14.00, obyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.                       

2023-03-20

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2023 roku", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-03-20

Szkolenie MARKETING Z WYKORZYSTANIEM WYSZUKIWARKI GOOGLE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do firm z różnych branż

 Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarki GOOGLE

Jak pozyskać klientów ? podejście praktyczne

 18 kwietnia 2023 w siedzibie SIPH Rynek 1A w Świdnicy

Godz. 10.00 -13.30

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE: Marcin Haremza
e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl

         

2023-03-13

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "CZECHY – Izba Handlowa RC. 30 lat czeskiej gospodarki: Podniósł się standard życia. Po odjęciu inflacji zarobki pracowników wzrosły realnie o 141%", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-03-10

Seminarium online - Zatrudnienie obywateli UE w pograniczu czesko-polskimZ a p r o s z e n i e
na seminarium online dnia 22 marca 2023 r. od godz. 10:00 do 12:30

“Zatrudnienie obywateli UE w pograniczu czesko-polskim
realizowane w ramach projektu "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim" CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
2023-03-06

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Czechy. Według danych Izby Gospodarczej inflacja przekroczyła już swój szczyt. Tempo wzrostu cen spowolni w najbliższych miesiącach do 10% ", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-02-28

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Stopa bezrobocia w styczniu 5,5% ", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-02-24

Mobilny Punkt Informacyjny w Świdnicy - fundusze unijne UE na lata 2021-2027

Gmina Miasto Świdnica informuje, że po dłuższej przerwie wraca do Świdnicy Mobilny Punkt Informacji prowadzony w ramach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W dniu 2 marca 2023 r. w godz. 9.30 – 12.00 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, pokój 104 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji nt. Funduszy Unijnych dostępnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff