II Forum Zawodów Ziemi  Świdnickiej
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2
1993
rok
powstania izby
233
prowadzonych projektów
przez 12 miesięcy
88
aktywnych
członków izby
2018-11-29

Izba

25 lat istnienia izby. 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego.
Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie.

Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Aktualności

2022-08-12

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskimW iminiu naszego partnera Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 20. Wystawie Produktów Regionalnych „Wyprodukowano Pod Śnieżką”, która odbędzie się w Jeleniej Górze na Placu przy ul. Wiłkomirskiego 28 sierpnia 2022 r. (niedziela), w godzinach 10:00 – 18:00.

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – Polsko-Czeski Festiwal Smaków, przygotowane w ramach projektu „ Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeski
2022-08-10

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim -  "Rośnie liczba likwidowanych jednoosobowych firm", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”
2022-08-04

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim -  "Przedsiębiorstwa wchodzą w okres hamowania gospodarki", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”
2022-07-26

Polsko-Czeski Festiwal Smaków 6 sierpnia 2022


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – Polsko-Czeski Festiwal Smaków, przygotowane w ramach projektu „ Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

W imieniu naszego partnera Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Polsko-Czeskim festiwalu smaków, który odbędzie się w Jeleniej Górze na Placu przy Galerii Sudeckiej, Aleja Jana Pawła II 51, Jelenia Góra dnia 06 sierpnia 2022 r. (sobota), w godzinach 10:00 – 20:00.

Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2022-07-23

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim -  wywiad z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, przygotowane w ramach projektu „ Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”
2022-07-15

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – nowe uprawnienia w pracy, przygotowane w ramach projektu „ Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”


Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa
Rynek 1A
58-100 Świdnica


siph@siph.pl
+48 74 853 50 09

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff