DOŚWIADCZENIE - KOMPETENCJE - PRACA: projekt aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego
CENTRUM PRACY: projekt aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
1993
rok
powstania izby
233
prowadzonych projektów
przez 12 miesięcy
88
aktywnych
członków izby
2018-11-29

Izba

25 lat istnienia izby. 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego.
Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie.

Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Aktualności

2021-11-19

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 17.11.2021Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2021-11-13

II etap Konkursu Technicznego - TALENTY DLA FIRM już za nami !

Drugi etap Konkursu Technicznego – TALENTY DLA FIRM, już za nami. 12 listopada 2021 dwie drużyny ze Świdnicy, złożone z uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół Mechanicznych, pod patronatem firmy AAM oraz DAICEL, stanęły do konkursu międzynarodowego w Hradec Kralove. W konkursie, poza drużynami ze Świdnicy, wzięło udział osiem drużyn, które zwyciężyły w konkursach na szczeblu powiatowym Kraju KralovoHradeckiego.
2021-11-04

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 02.11.2021Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2021-10-28

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 25.10.2021Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2021-10-21

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, stan na 19.10.2021


Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2021-10-18

Odznaczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dla członków SIPH

W piątek 15 października, podczas uroczystej Gali Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”, na wniosek Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pan Andrzej Kwiatkowski (PAULAN) oraz Pan Ryszard Rapacz (RAPMET) zostali uhonorowani odznaczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.


Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa
Rynek 1A
58-100 Świdnica


siph@siph.pl
+48 74 853 50 09

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff