DOŚWIADCZENIE - KOMPETENCJE - PRACA: projekt aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego
CENTRUM PRACY: projekt aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
1993
rok
powstania izby
233
prowadzonych projektów
przez 12 miesięcy
88
aktywnych
członków izby
2018-11-29

Izba

25 lat istnienia izby. 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego.
Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie.

Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Aktualności

2020-08-31

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z elementami kadr i płac

2020-07-08

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. „Pracownik wykonujący dorywcze prace proste z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV”
2020-05-25

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik fizyczny w pracach prostych z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV

2020-05-04

Bezpłatna infolinia dot. spraw finansowych i prawnych - tarcza antykryzysowa

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy uruchamia bezpłatną infolinię dot. spraw finansowych i prawnych. Podmioty gospodarcze, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z zagrożeniem COVID-19, mogą skorzystać z indywidualnej porady finansowej czy prawnej.

Infolinia będzie czynna:

W sprawach porad prawnych związanych z tarczą antykryzysową

We wtorki i czwartki, od godz. 9.30 do 11.00 pod numerem telefonu 537 245 557


W sprawach finansowych

codziennie od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 603 800 629

2020-04-28

Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców

Rada Miejska w Świdnicy, w dniu 24 kwietnia 2020 r., przyjęła cztery uchwały w ramach PAKIETU POMOCOWEGO dla świdnickich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
2020-04-10

Wielkanoc 2020Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa
Rynek 1A
58-100 Świdnica


siph@siph.pl
+48 74 853 50 09

Copyright © 2020 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff