II Forum Zawodów Ziemi  Świdnickiej
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2
1993
rok
powstania izby
233
prowadzonych projektów
przez 12 miesięcy
88
aktywnych
członków izby
2018-11-29

Izba

25 lat istnienia izby. 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego.
Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie.

Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Aktualności

2022-11-28

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Czechy.Przedsiębiorcy chcą wiedzieć jakich cen energii mogą się spodziewać", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2022-11-25

Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego

2022-11-24

Nowy projekt "Aktywizacja zawodowa imigrantów z Ukrainy"

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 (76 KOBIET, 74 MĘŻCZYZN) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli do Polski w związku z wojną na Ukrainie.
2022-11-21

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Firmy walczą z kryzysem", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-11-14

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Długi covid", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-11-11

II etap Konkursu Technicznego - TALENTY DLA FIRM - drużyna ze Świdnicy na podium !!

           

Świdnicka drużyna pod patronatem firmy SONEL na podium !  11 listopada 2022 r dwie drużyny ze Świdnicy, złożone z uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 i 8, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych, pod patronatem firmy AAM oraz SONEL, stanęły do konkursu międzynarodowego TALENTY DLA FIRM w Hradec Kralove.


Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa
Rynek 1A
58-100 Świdnica


siph@siph.pl
+48 74 853 50 09

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff