II Forum Zawodów Ziemi  Świdnickiej
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2
1993
rok
powstania izby
233
prowadzonych projektów
przez 12 miesięcy
88
aktywnych
członków izby
2018-11-29

Izba

25 lat istnienia izby. 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego.
Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie.

Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Aktualności

2023-03-27

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskimInformacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Koniec obostrzeń nie zakończy stanu zagrożenia epidemicznego", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-03-24

Wybory nowych władz SIPHW czwartek 23 marca 2023 roku o godz. 14.00, obyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.                       

2023-03-20

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2023 roku", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-03-20

Szkolenie MARKETING Z WYKORZYSTANIEM WYSZUKIWARKI GOOGLE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do firm z różnych branż

 Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarki GOOGLE

Jak pozyskać klientów ? podejście praktyczne

 18 kwietnia 2023 w siedzibie SIPH Rynek 1A w Świdnicy

Godz. 10.00 -13.30

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE: Marcin Haremza
e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl

         

2023-03-13

Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "CZECHY – Izba Handlowa RC. 30 lat czeskiej gospodarki: Podniósł się standard życia. Po odjęciu inflacji zarobki pracowników wzrosły realnie o 141%", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2023-03-10

Seminarium online - Zatrudnienie obywateli UE w pograniczu czesko-polskimZ a p r o s z e n i e
na seminarium online dnia 22 marca 2023 r. od godz. 10:00 do 12:30

“Zatrudnienie obywateli UE w pograniczu czesko-polskim
realizowane w ramach projektu "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim" CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.


Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa
Rynek 1A
58-100 Świdnica


siph@siph.pl
+48 74 853 50 09

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff