II Forum Zawodów Ziemi  Świdnickiej
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2
1993
rok
powstania izby
233
prowadzonych projektów
przez 12 miesięcy
88
aktywnych
członków izby
2018-11-29

Izba

25 lat istnienia izby. 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego.
Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie.

Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Aktualności

2022-05-24

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 17.05.2022


Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-05-24

Dotacje dla młodych na założenie własnej działalnościZapraszamy na spotkanie informacyjne online

Termin spotkania: 26.05.2022 r. (czwartek),
2022-05-17

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 17.05.2022


Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-05-13

POMOC UKRAINIE !!


Szanowni Państwo

W ramach naszej akcji pomocowej dla ludności ukraińskiej zagrożonej kryzysem wojny, udało nam się zebrać kwotę 8300,- zł. Zgodnie z decyzją Rady SIPH środki te zostały przekazane na zakup podstawowych leków. Do tej pory zakupiliśmy leki za kwotę 5393,-. Dzięki pomocy naszej firmy członkowskiej BWE Polska, pierwszy transport leków wyruszył na Ukrainę pod koniec kwietnia, następny wyrusza dzisiaj.  Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy !!

Nasza akcja trwa nadal – mamy już kolejne wpłaty. Jeśli chcielibyście Państwo przyłączy się do naszej zbiórki, bardzo prosimy o wpłaty na specjalnie utworzone w tym celu konto:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

nr: 86 1090 2369 0000 0001 3681 3288.

W tytule przelewu prosimy zamieścić: „darowizna - pomoc humanitarna dla Ukrainy”.

2022-05-12

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 10.05.2022Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-05-04

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 03.05.2022


Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa
Rynek 1A
58-100 Świdnica


siph@siph.pl
+48 74 853 50 09

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff