Ogłoszenia

2021-02-26

Oferta wynajęcia pomieszczeń biurowych

Oferta wynajęcia pomieszczeń biurowych Świdnica Rynek 1
2020-02-14

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe -specjalista-ds.-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-i-rekrutacji-z-elementami-kadr-i-plac ...

2020-02-14

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe dla magazynierów realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

2020-02-12

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkoleń

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkoleń w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”:
1) spawanie metodą MIG,
2) spawanie metodą MAG,
3) spawanie metodą TIG.
2019-12-05

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik gospodarczy z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

2019-11-14

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Makijaż permanentny realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

2019-11-14

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Księgowość, kadry i place realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

2019-08-19

Ogłoszenie o zamknięciu V naboru OIRW

2019-08-09

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie V Naboru Równina Wrocławska

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff