Apel do Rządu RP w sprawie budżetu UE 21-27

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Dolnośląscy Pracodawcy, Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza wystosowali do Rządu Rzeczypospolitej Polski "APEL DOLNOŚLĄSKICH ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW w sprawie zagrożenia związanego z terminowym przyjęciem budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie na lata 2021-2027."

APEL DOLNOŚLĄSKICH ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

Reprezentując interesy podmiotów gospodarczych z Dolnego Śląska zrzeszonych w naszych organizacjach, z niepokojem obserwujemy zagrożenie związane z terminowym przyjęciem budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie na lata 2021-2027.

Członkostwo Polski w UE przez zdecydowaną większość społeczeństwa uznawane jest za jedno z najważniejszych osiągnięć po 1990 roku. Natomiast fundusze unijne pozwoliły nam zbudować stabilny rynek oraz zagwarantowały szybki rozwój gospodarczy. Od 2004 do Polski trafiło prawie 190 mld euro. Inwestycje w gospodarkę, infrastrukturę, energetykę, transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, w ochronę środowiska i edukację mają znaczący wpływ na poprawę życia nas wszystkich. Dzięki tym środkom tysiące dolnośląskich firm rozwinęło się i podniosło konkurencyjność. Stworzone zostały nowe miejsca pracy i nowe możliwości inwestycyjne. Dolny Śląsk zyskał na atrakcyjności gospodarczej i stał się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Polsce.

W obliczu pandemii i spodziewanego kryzysu, fundusze europejskie pozwalają patrzeć w przyszłość z nadzieją na wsparcie. Polska będzie mogła otrzymać z budżetu UE, tzn. w ramach Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki oznaczałoby to, że nasz kraj będzie mógł skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek. Część tych środków będzie przeznaczona na ratowanie gospodarki w każdy możliwy sposób. Pozbawienie tego źródła finansowania pozostawi przedsiębiorców w sytuacji, która może zaprzepaścić 30 lat mozolnie budowanego dorobku.

Biorąc pod uwagę potencjalne koszty oraz utratę historycznych szans, apelujemy o dołożenie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich starań, aby nowy budżet UE został ustanowiony w jak najszybszym terminie.

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff