Aktualności

2020-12-03

Posiedzenie Zespołu doraźnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

2 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbyło się Posiedzenie Zespołu doraźnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, Spotkanie on-line poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting Dyskusja oraz wypracowanie postulatów dotyczących wsparcia dolnośląskich firm nieobjętych pomocą rządową, a wyłączonych z działalności lub których działalność została mocno ograniczona na mocy ostatnich dokumentów dotyczących pandemii COVID-19, była tematem posiedzenia Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Spotkanie prowadzili Marek Woron i Artur Mazurkiewicz, koordynatorzy Zespołu.
2020-10-17

Tarcza 5.0

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
2020-08-31

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z elementami kadr i płac

2020-07-08

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. „Pracownik wykonujący dorywcze prace proste z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV”
2020-05-25

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik fizyczny w pracach prostych z elementami pielęgnacji zieleni i uprawnieniami do 1 kV

2020-05-04

Bezpłatna infolinia dot. spraw finansowych i prawnych - tarcza antykryzysowa

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy uruchamia bezpłatną infolinię dot. spraw finansowych i prawnych. Podmioty gospodarcze, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z zagrożeniem COVID-19, mogą skorzystać z indywidualnej porady finansowej czy prawnej.

Infolinia będzie czynna:

W sprawach porad prawnych związanych z tarczą antykryzysową

We wtorki i czwartki, od godz. 9.30 do 11.00 pod numerem telefonu 537 245 557


W sprawach finansowych

codziennie od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 603 800 629

2020-04-28

Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców

Rada Miejska w Świdnicy, w dniu 24 kwietnia 2020 r., przyjęła cztery uchwały w ramach PAKIETU POMOCOWEGO dla świdnickich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
2020-04-10

Wielkanoc 2020

2020-04-02

Informacje dotyczące rozwiązań dla biznesu realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które składają się na Tarczę Antykryzysową

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff