Czesko-Polski Portal Innowacyjny

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W związku z realizacją projektu, serdecznie Państwa zapraszamy do współpracy, ukierunkowanej właśnie na wsparcie środowiska przedsiębiorców. Podstawowym celem projektu jest stworzenie platformy komunikacji skierowanej na zwiększenie wiedzy nt. otoczenia innowacyjnego w regionach przygranicznych. Przedsiębiorczość innowacyjna stanowi obecnie kluczową dziedzinę Gospodarki, za pośrednictwem której wzmacniana jest konkurencyjność.

Głównym celem projektu jest skojarzenie i nawiązanie współpracy przez jak największą liczbę podmiotów z grona firm, instytucji badawczych, szkół średnich i uczelni wyższych, gmin i województw w taki sposób, aby ten portal internetowy stał się jednym z projektów wspomagających rozwój tzw. gospodarki opartej na wiedzy. „Czesko- Polski Portal Innowacyjny”, będzie funkcjonować jako miejsce spotykania się oferty i zapytania w sprawie usług innowacyjnych oraz jako miejsce do funkcjonalnego transferu technologii. Nie zabraknie tu także bazy danych podmiotów innowacyjnych i możliwości ich prezentacji, ofert i zapytań dotyczących możliwości pracy czy najróżniejszych informacji i aktualności z zakresu badań, rozwoju i innowacji.

Publikowanie informacji na portalu będzie BEZPŁATNE.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

1. ANKIETA - Badanie w firmach
2. ANKIETA - Badanie w podmiotach prowadzących kształcenie
3. ANKIETA - Badanie w szkołach wyższych

Wypełnione ankiety proszę odesłać na adres: siph@siph.pl , daniel.wieczorek@siph.pl , magda.myrta@siph.pl lub faxem na nr: 0048 74 8569388.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z biurem izby nr tel: 0048 74 8535009.

Dziękuję Państwu za gotowość, współpracę i czas poświęcony na wypełnienie ankiety

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff