Działania Izby

Działania Izby polegają na:

  • dostarczanie informacji o programach wspierających rozwój przedsiębiorczości
  • pomoc dla firm aplikujących o środki pomocowe przy sporządzaniu wniosków
  • poszukiwanie dla firm krajowych i zagranicznych partnerów do współpracy
  • promocja firm w kraju i za granicą
  • udzielanie informacji gospodarczej
  • tworzenie platformy współpracy organizacji samorządu gospodarczego i terytorialnego z krajowymi przedsiębiorstwami
  • wystawianie listów referencyjnych potwierdzających wiarygodność firm zrzeszonych w Izbie

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff