Europejski Parlament Przedsiębiorstw

Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE, również głosowanie – na wzór parlamentarnego - nad kluczowymi kwestiami europejskich przedsiębiorców pozwala na jasne odczytanie nastrojów co do sytuacji i polityki gospodarczej.
Krajowa Izba Gospodarcza, jako członek EUROCHAMBRES, przygotowuje udział polskiej delegacji w w/w wydarzeniu. Skład polskiej grupy odzwierciedlał będzie wielkość delegacji PL w Parlamencie Europejskim i liczył 51 wybranych przedstawicieli polskiego biznesu, reprezentujących najważniejsze sektory gospodarki.
Serdecznie zaproszamy Państwa do udziału w wyselekcjonowanym 51-osobowym składzie polskiej delegacji do Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2014.

Zaproszenie oraz pakiet materiałów informacyjnych dotyczących planowanego wydarzenia znajduje się w załącznikach.
Uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszenia udziału na załączonym formularzu rejestracyjnym.

EPP-2014_informacja.pdfEPP-2014_zaproszenie.pdfEPP-2014_zgloszenie.doc

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff