Korzyści z bycia członkiem Izby

Korzyści dla firm zrzeszonych w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy:

  • dostęp do bieżącej informacji gospodarczej
  • promocja firmy w kraju i za granicą
  • zniżki na korzystanie z oferowanych przez Izbę usług
  • bezpłatny dostęp do informacji o dotacjach i programach wspierających rozwój firm
  • bezpośredni kontakt z regionalnymi firmami odnoszącymi sukcesy krajowe i zagraniczne
  • możliwość nawiązania współpracy gospodarczej z innymi firmami członkowskimi
  • spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata, nauki i polityki
  • pierwszeństwo uczestniczenia w organizowanych bezpłatnych targach i wystawach gospodarczych w kraju i za granicą
  • szansa zaistnienia firmy na rynkach zagranicznych (Czechy, Niemcy, Ukraina)
  • ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu współpracy z nowymi partnerami biznesowymi

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff