Ogłoszenie o zamknięciu III naboru LGOI

Świdnica, dnia 12 kwietnia 2019 roku
Zamknięcie trzeciego naboru wniosków
w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego"Informujemy, że w dniu 19.04.2019r. o godzinie 16.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0011/17).
Ogloszenie-o-zamknieciu-II-naboru-LGOII-.pdf

Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff