Zamknięcie trzeciego naboru ZIT AW

Świdnica, dnia 8 lutego 2019 roku

 

Zamknięcie trzeciego naboru wniosków
w Projekcie
„Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Aglomeracji Wałbrzyskiej"

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 08.02.2019r. o godzinie 9.24 120%  alokacji przewidzianej w trzecim naborze dla Partnera - Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

 

Copyright © 2019 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff