Realizacja działań Izby

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy wytyczone działania realizuje poprzez:

 • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji,
 • organizowanie wyjazdów na zagraniczne misje gospodarcze
 • przyjmowanie zagranicznych misji gospodarczych
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne wystawy gospodarcze i targi
 • kojarzenie podmiotów gospodarczych
 • realizowanie projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości
 • sporządzanie raportów handlowych o firmach krajowych i zagranicznych
 • legalizowanie świadectw pochodzenia, poświadczanie faktur i innych dokumentów handlowych
 • promocja firm, ich produktów i usług na imprezach krajowych i zagranicznych
 • bezpłatna promocja produktów i usług firm zrzeszonych w siedzibie Izby
 • rozsyłanie materiałów promocyjnych firm w korespondencji Izby
 • wydawanie publikacji i informatorów prezentujących firmy

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff