Rozpoznanie cenowe - kosmetyczka

ROZPOZNANIE CENOWE – Podstawowe techniki pracy w salonach kosmetycznych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z uprawnieniami eksploatacji 1 kV sprzętu wykorzystywanego w salonach kosmetycznych i podstawami przedsiębiorczości.

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie Podstawowe techniki pracy w salonach kosmetycznych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z uprawnieniami eksploatacji 1 kV sprzętu wykorzystywanego w salonach kosmetycznych i podstawami przedsiębiorczości.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Liczba osób biorących udział w szkoleniu: od 7 do 8

Termin (wstępny/ruchomy) z rozpoczęciem od 06.08.2018 r. do 08.08.2018 r.

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem :

– sala wykładowa

– materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć

– wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania (min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu  szkoleń z tematu objętego niniejszym zapytaniem)

– niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć

- czas szkolenia: minimum 65  godzin zegarowych (bez uwzględnienia przerw)

2. Egzamin wewnętrzny potwierdzający nabycie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku kosmetyczka oraz egzamin kwalifikacyjny 1 KV.

3. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwaga: wymagane jest posiadanie wpisu do RIS przez oferenta- jest to warunek obligatoryjny.

 Prosimy o załączenie szczegółowego programu szkoleń oraz wskazanie wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 01.08.2018 r.

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną na adres email: siph@siph.pl lub na adres pocztowy : Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica.

 

    

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rozpoznanie-cenowe-kosmetyczka.pdfWzor_oferty_2018k.docxZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACAk.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff