Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II
Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II

 Projekt koncentruje się na podniesienia u młodych ludzi zainteresowania techniką, poprzez organizację zajęć a następnie konkursu w budowaniu maszyn z zestawów technicznych (np. MERKUR lub innych), nawiązanie i wzmocnienie współpracy między uczestnikami, wymianę doświadczeń i prezentacje dobrych praktyk.

Projekt nawiązuje do udanego projektu realizowanego w latach 2017-2019. Jest realizowany w formie konkursu w ustawianiu zestawów technicznych do budowania maszyn I pojazdów wzbogaconych o elementy programowalne.

Każdy partner zorganizuje jeden konkurs w ustawianiu zestawu technicznego. W konkursie będą uczestniczyć mieszane ośmioosobowe drużyny, składające się z trzech uczniów szkół podstawowych, trzech uczniów szkół średnich, przedstawiciela firmy i nadzoru pedagogicznego. Dyscypliny będą ocenione przez międzynarodową komisję na podstawie wcześniej szczegółowo ustalonych kryteriów. Wybrane dyscypliny mogą również wypróbować także ci, którzy nie uczestniczą w konkursie, więc publiczność, członkowie komisji, pracownicy urzędów pracy, doradcy zawodowi i inni goście. Realizację konkursu będzie poprzedzać zakup niezbędnego sprzętu technicznego.

Przed konkursem drużyny w poszczególnych szkołach będą miały możliwość ćwiczenia na zestawach podczas zajęć technicznych lub pozalekcyjnych.

Model konkursowy zostanie zaprojektowany przez wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Wybór drużyn konkursowych został ustalony według branż. Szkoły i pracodawcy będą dobrani według branż, które są dominujące w danym regionie oraz charakteryzują się największym brakiem pracowników, ewentualnie należą do priorytetowych dziedzin, wspieranych w danym regionie (zgodnie z dokumentami strategicznymi po czeskiej i polskiej stronie).

Projekt będzie sprzyjał nie tylko zwiększeniu zainteresowania młodzieży dziedzinami technicznymi, ale również rozwijaniu takich umiejętności jak: integracja na różnych poziomach wiekowych, współdziałanie, organizacja pracy czy terminowość – czyli umiejętności bardzo potrzebnych w dzisiejszym przemyśle.

Projekt "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II", CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002109 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowite wydatki projektu: 29 759,96 Euro. Projekt jest realizowany od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

 ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH EDYCJI

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff