Transgraniczne Miasto Dzieci - II edycjaZa nami II edycja Transgraniczego Miasta Dzieci.

Od 15 do 19 lipca 2019 r., 200 dzieci z Polski i 100 dzieci z Czech uczestniczyło w Transgranicznym Mieście Dzieci w Strzegomiu.

Historia:

Organizacja Miast Dzieci w Polsce rozpoczęła się od Jaworzyny Śląskiej na Dolnym Śląsku i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Od 2012 roku projekt był realizowany na zamku Topacz w Ślęzie pod Wrocławiem, gdzie powstał podstawowy schemat ideowy obecnych projektów. Dzięki obecnemu Posłowi, a wcześniej Prezydentowi Miasta Świdnicy Wojciechowi Murdzkowi, udało się nam ten projekt przenieść do Świdnicy, gdzie od 2013 roku, najpierw dla 600 dzieci, obecnie dla 1.200 jest skutecznie realizowany. Zaszczepiliśmy pomysł w Dolinie Baryczy, w Miliczu na Dolnym Śląsku, jednak po naszej realizacji w roku 2015 nikt nie przejął pomysłu i skończyło się na jednej edycji Miasta Dzieci.
Wspólnie z Sudecką Izbą Przemysłowo – Handlową w Świdnicy oraz Izbą Gospodarczą w Hradec Kralove w Republice Czeskiej przygotowaliśmy trzyletni projekt transgraniczny, w którym Miasto Dzieci jest otwierane na tydzień po stronie polskiej w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, następnie kolejny tydzień po stronie czeskiej – w 2018 roku w Horicach, w 2019 w Novej Pace i w 2020 w Jicinie lub Trutnovie.

Adresaci obecnego projektu:

W Strzegomiu 200 dzieci polskich w wieku 7 – 13 lat, typowanych przez szkoły podstawowe i placówki opiekuńcze (priorytetem jest wybieranie dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją) oraz 100 dzieci czeskich. W kolejnych miastach w Czechach 200 dzieci z Republiki Czeskiej i 100 dzieci z Polski.

Organizatorzy stanowisk pracy:

W każdym miejscu pracuje około 50 przedstawicieli firm, które dobrowolnie i bezpłatnie przygotowują dla dzieci stanowiska pracy. Są to instytucje publiczne, takie jak Państwowa Straż Pożarna i Policja, jak i prywatne przedsiębiorstwa – ochroniarskie, kamieniarskie, mechaniczne, stolarskie, spożywcze itd.

Przebieg projektu:

Dla dzieci miejscowych jest to półkolonia, od godziny 8:00 do godziny 15:00. W tym czasie wydawane są drugie śniadania i obiady. Dla dzieci z sąsiedniego kraju jest to kolonia z całodobową opieką i popołudniowymi wycieczkami. Dzieci z grup przyjazdowych i ich opiekunowie mają w ramach projektu nocleg i całodniowe wyżywienie.

Idea:

Pokazujemy dzieciom, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, ani z ośrodka pomocy społecznej, lecz z systematycznej pracy. Każde dziecko pracuje 3 godziny dziennie na różnych stanowiskach pracy, zarabiając umowne pieniądze (tauronki – nazwa pozostała po pierwszym sponsorze z roku 2012). W Polsce wypłata wynosi 8 tauronków za godzinę pracy. Za wszystkie przyjemności dziecko musi zapłacić z zarobionych pieniędzy – za obiad, za lody itd. Woda mineralna jest za darmo, ale każde dziecko w polskiej edycji projektu musi zapłacić 0,5 tauronka kaucji zwrotnej (uczymy zbierania odpadów w zamian za kaucję). W projekcie jedną z ważniejszych instytucji jest Bank Miasta Dzieci. Uczymy dzieci oszczędzania, gdyż w Sklepie Marzeń ceny zabawek i sprzętu sportowego są tak skalkulowane, żeby najdroższą rzecz można było kupić wyłącznie za odsetki z lokat terminowych. Bank w Polsce prowadzi PKO BP.
Dodatkowo na każdym Mieście Dzieci organizujemy projekt „Młody Obywatel”, w którym dzieci wybierają swoich przedstawicieli, prowadzona jest regularna kampania wyborcza, następnie w demokratycznym głosowaniu dzieci wybierają Burmistrza i Wiceburmistrzów Miasta Dzieci.
Kluczowym elementem projektu Transgraniczne Miasto Dzieci jest współpraca i wzajemne poznawanie się środowisk dzieci, przedsiębiorców i wolontariuszy po obu stronach granicy.

Projekt "Transgraniczne Miasto Dzieci", CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff