Wpisowe i składki członkowskie

Wysokość wpisowego i składek członkowskich określone uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy z dnia 01 marca 1993 roku oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy z dnia 17 kwietnia 2008 roku.

1. Wpisowe członka Izby wynosi:

  • - dla podmiotów gospodarczych zatrudniających do 10 osób: 50 zł
  • - dla podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 10 osób: 100 zł


2. Miesięczna składka członkowska wynosi:

  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego do 5 osób: 35 zł
  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 6 do 10 osób: 45 zł
  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 11 do 20 osób: 50 zł
  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 21 do 50 osób: 60 zł
  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 51 do 100 osób: 80 zł
  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 101 do 300 osób: 140 zł
  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 301 do 500 osób: 280 zł
  • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego powyżej 500 osób: 400 zł


Wpłaty należy dokonywać:

Bank: Bank BPS SA, II Oddział we Wrocławiu, nr konta: 20 1930 1190 2220 0260 6709 0001.

   Deklaracja składki

Copyright © 2020 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff