Wpisowe i składki członkowskie

Wysokość wpisowego i składek członkowskich określone uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy z dnia 28 maja 2020 roku.

1. Wpisowe członka Izby wynosi:

 • - dla podmiotów gospodarczych zatrudniających do 10 osób: 50 zł
 • - dla podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 10 osób: 100 zł


2. Miesięczna składka członkowska wynosi:

 • - dla podmiotu gospodarczego jednoosobowego :   35 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego do 5 osób: 50 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 6 do 10 osób: 70 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 11 do 20 osób: 80 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 21 do 50 osób: 90 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 51 do 100 osób: 110 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 101 do 300 osób: 200 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 301 do 500 osób: 400 zł
 • - dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego powyżej 500 osób: 520 zł


Wpłaty należy dokonywać:

Bank: Santander Bank SA, nr konta: 54 1090 2369 0000 0001 3639 9480  .

   Deklaracja składki

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff