Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, stan na 19.10.2021


Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Infromacja-19.10.2021-pl-cz.pdf

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff