Czesko-Polskie Forum...

Forum Gospodarcze (18 października 2013; godz. 10:00-12:30) - to doskonała okazja do nawiązania i zacieśnienia kontaktów pomiędzy polskim i czeskimi przedsiębiorcami oraz regionami. W trakcie spotkania poruszana będzie problematyka polsko-czeskiej współpracy handlowej i inwestycyjnej, kooperacji firm, kwestie związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w obu krajach, pokazanie dobrych przykładów polsko-czeskiej współpracy gospodarczej. Adresatami Forum będą przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Główne cele przedsięwzięcia to przede wszystkim nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami z Czech, rozwinięcie i wsparcie stałych kontaktów biznesowych i kulturalnych, wzmocnienie transgranicznych powiązań instytucjonalnych w sferze gospodarczej i społecznej. Forum Gospodarcze to prestiżowe spotkanie biznesowe, z udziałem przedstawicieli Polski oraz Czech.
W programie zaprezentowane zostaną między innymi zagadnienie:
Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, jako wsparcie dla biznesu na pograniczu polsko-czeskim: Paweł
Ułaszewski - Wiceprezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo -Handlowej w Świdnicy
Przedsiębiorstwa rodzinne jako źródło przedsięwzięć gospodarczych - dr Andrzej Marjański – Prodziekan
Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk
Jak rozpocząć prowadzenie firmy w Czechach - František Molík – Dyrektor Oddziału Izby Gospodarczej
Województwa Kralovehradeckiego w Nachodzie.

Przerwa obiadowa (12:30 – 13:00)

Polsko-Czeskie Targi Kooperacyjne (18 października 2013; godz. 13:00-15:00) - firmy biorące udział w spotkaniu będą mogły przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi firmami z Czech (w formie „rozmów stolikowych”), które będą zainteresowane nawiązaniem współpracy.

Miejsce spotkania: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Rynek 1a, 58-100 Świdnica

Uroczyste wręczenie podziękowania za długoletnią współpracę pomiędzy Izbą Gospodarczą Województwa Kralovehradeckiego i Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy (18 października 2013; godz. 18:00; miejsce: Teatr Miejski w Świdnicy, Rynek) - František Molík – Dyrektor Oddziału Izby Gospodarczej Województwa Kralovehradeckiego w Nachodzie.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!

Organizator: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Prosimy o potwierdzenie udziału.
Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, telefon 0048 74 8535009, faks 0048 74 8569388,
e-mail: siph@siph.pl


________________________________________
Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w związku z realizacją projektu pt.
„Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim”.

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff