Dolina Baryczy II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Doliny Baryczy:

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy". 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0012/17 w drugim Naborze na kwotę 1.199.180,00 zł, w tym dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przypada kwota 382.500,00 zł.

Ogłoszenie o II Naborze OIDB

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 17.07.2018 r. do dnia zamknięcia Naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff