Funkcjonalność systemu dla przemysłu i produkcji - rozwiązania ERP I MES

W programie m.in.:
-Droga do Przemysłu 4.0, czyli jak podnieść produktywność firmy SMB w cyfrowych czasach
Jarosław Jaśkiewicz-Business Development Manager, Monitor ERP System
"Nowa era wytwarzania to czas ogromnej konkurencji, która rozgrywa się w skali globalnej, międzynarodowej i lokalne. Polskie firmy muszą sprostać tym wyzwaniom, przede wszystkim poprzez podniesienie produktywności działania, lepszej reakcji na sygnały z rynku, sprawnej komunikacji w łańcuchach dostaw. Droga do Przemysłu 4.0 wymaga przeprowadzenia cyfrowej transformacji na hali produkcyjnej, gdzie dane, maszyny i ludzie efektywnie współpracowały ze sobą w celu podniesienia  produktywności działania i uzyskania lepszych wyników."

Tematyka konferencji:
I ERP / MES - system dla optymalizacji i rozwoju:

1 Rozwój firmy i zwiększenie wydajności:
- wsparcie kluczowych procesów biznesowych
- automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
- planowanie, harmonogramowanie produkcji
- efektywna realizacja produkcji, pomiar i analiz wskaźników
- zarządzanie finansami i optymalizacja zatrudnienia
- zarządzanie obiegiem dokumentów, dokumentacją techniczną
- optymalizacja wykorzystania zasobów
- zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem
- zarządzanie sprzedażą i serwisem
- zarządzanie transportem , logistyką i magazynem
- zarządzanie jakością
- integracja systemów

2. Dostępność i bezpieczeństwo - nowe możliwości i funkcjonalność ERP i MES
- konieczność czy moda - mobilny dostęp do kluczowych informacji
- wydajnie, skutecznie, wygodnie - systemy w chmurze

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

- kadrę zarządzającą oraz osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację firmy
- osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrożenie nowych systemów i technologii
- dyrektorów ds. produkcji, rozwoju, inwestycji, infrastruktury
- operacyjną kadrę kierowniczą działów produkcyjnych, technicznych
- osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji, szefów służb utrzymania ruchu inżynierów, technologów
oraz specjalistów ds zarządzania jakością
- menadżerów biorących udział w ustaleniu kształtu procesów, osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania
organizacji, menadżerów IT
- przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw produkcyjnych zainteresowani zwiększeniem wydajności swojej firmy

REJESTRACJA

Zapraszam do kontaktu:
Agnieszka Zając
Koordynator Projektu
tel +48 725 792 690
e mail:agnieszka.zajac@successpoint.pl

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff