Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim


Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim – "Kalendarz dni wolnych w 2023", przygotowane w ramach projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”.
Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
K-2023-Cesky-kalendar-2023-Czeski-kalendarz-2023.pdfK-2023-Polski-kalendarz-2023-Polsky-kalendar-2023.pdf

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff