Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim

Przemysł rozczarował. Dynamika produkcji niższa od założeń

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/dynamika-produkcji-sprzedanej-przemyslu-w-styczniu-2023-roku-dane-gus-6868507476515424a.html

Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 r. wzrosła o 2,6 proc. rok do roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To zdecydowanie mniej niż zakładali analitycy.

Dynamika produkcji pokazuje, jak radzi sobie polska gospodarka (Getty, Will Boase)

Eksperci spodziewali się, że produkcja przemysłowa wzrośnie w styczniu o 4,1 proc. rok do roku. Według GUS-u dynamika wyniosła jednak 2,6 proc. W ujęciu miesięcznym produkcja spadła o 2,5 proc. i to także gorszy wynik od zakładanego.

Ceny produkcji przemysłowej wzrosły rok do roku o 18,5 proc., dokładnie tak, jak prognozowali eksperci. Miesiąc do miesiąca podniosły się o 0,8 proc. - o 0,2 pp. mniej niż się spodziewano.

Wzrosty i spadki produkcji w Polsce w porównaniu ze styczniem 2022

"Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,7 proc., maszyn i urządzeń – o 11,7 proc., artykułów spożywczych – o 5,6 proc., wyrobów z metali – o 5,2 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,7 proc." - podał Główny Urząd Statystyczny.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu rok do roku odnotowano w 13 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,4 proc., metali – o 18,8 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,2 proc. , papieru i wyrobów z papieru – o 5,5 proc.

Dynamika produkcji w porównaniu z grudniem 2022

W porównaniu z grudniem ubiegłego roku spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 60,6 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 24,8 proc., maszyn i urządzeń – o 17,7 proc., artykułów spożywczych – o 6,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,8 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu, w porównaniu z grudniem 2022 r. wystąpił natomiast w 18 działach. Chodzi m.in. o wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 20,2 proc., produkcję metali – o 18,8 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 17,2 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 9,1 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,3 proc.

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff