Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim

CZECHY. Izba Handlowa: Republika Czeska i cała Europa zmierzają w kierunku kryzysu opakowań. Jednocześnie nie bierze pod uwagę zdrowia ludzi, środowiska ani przedsiębiorców i konsumentów

Praga, 21 kwietnia 2023 r. – Dziś Izba Handlowa zaapelowała do czeskich eurodeputowanych o zapobieganie kryzysowi opakowań. Pojawi się, jeśli Parlament Europejski zatwierdzi nowe rozporządzenie o opakowaniach w proponowanym brzmieniu. Jednocześnie przedsiębiorcy nie protestują przeciwko podstawowym zasadom minimalizacji odpadów. Odwołują się do rezygnacji z odpowiedzialności, że cała Europa powinna wprowadzić zasady produkcji i przetwarzania opakowań, bez analizowania szkodliwości opakowań pochodzących z recyklingu dla zdrowia ludzi czy też ich wpływu na środowisko.

„Dochodzimy do sytuacji całkowicie absurdalnej. Posłowie zatwierdzą rozporządzenie, ale nie będzie ono zawierało kluczowych parametrów. Należy je tylko stopniowo uzupełniać i wprowadzać na zasadzie „spróbujmy, a jeśli pójdzie źle lub będzie miało nieoczekiwane skutki, to anulujemy. To kompletna legitymizacja nieodpowiedzialności, która szybko doprowadzi do kryzysu opakowaniowego” – ostrzega Jan Mraček, przewodniczący Sekcji Środowiskowej Izby Gospodarczej.

Firmy nie będą wiedziały z wystarczającym wyprzedzeniem, w jakie technologie powinny inwestować do produkcji i przetwarzania opakowań. Jednocześnie rozporządzenie stawia nowe wymagania w zakresie zmieniających się technologii, procedur, logistyki, odbioru i postępowania z opakowaniami. Materiały opakowaniowe staną się droższe lub niedostępne, co nie tylko wpłynie na ceny końcowe, ale może również spowodować problemy egzystencjalne dla firm i ich pracowników.

Jednocześnie w kręgach konsumenckich rozporządzenie budzi również obawy dotyczące szkodliwości opakowań dla zdrowia człowieka, ponieważ żaden plastik nie może być poddawany recyklingowi w nieskończoność w pierwotnej jakości spożywczej.

„Wykorzystanie materiału pochodzącego z recyklingu w tworzywach sztucznych mających kontakt z żywnością musi być odpowiednio zbadane w dłuższej perspektywie z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa i zdrowotności żywności. Jednak w dowolnym momencie w przyszłości Komisja będzie upoważniona do zmiany wymogów dotyczących zawartości opakowań pochodzących z recyklingu, jeśli będzie ich za mało, są one zbyt drogie lub ich użycie okaże się niewłaściwe lub niebezpieczne. Logicznie rzecz biorąc, takie środowisko będzie demotywujące dla firm recyklingowych i zagraża ich inwestycjom, ale przede wszystkim nie można tak ryzykować zdrowiem” – powiedział Tomáš Prouza, wiceprezident Izby Gospodarczej.

Recykling odpadów na surowiec do produkcji dowolnego produktu jest zwykle korzystny dla środowiska. Jednak użycie materiału pochodzącego z recyklingu do samego opakowania stwarza problemy. Przede wszystkim każdy recykling wymaga energii, a materiał jest tracony. Rozporządzenie zakłada jednak, że odpowiednią jakość opakowań żywności, kosmetyków i farmaceutyków zapewnią zaawansowane technologie recyklingu, w szczególności tzw. recykling chemiczny. Technologie te mają jednak większe zapotrzebowanie na energię, a także większe straty w procesie recyklingu.

Izba Gospodarcza jest więc zirytowana tym, że Europa nie zajmie się ekologiczną efektywnością zastosowania materiału pochodzącego z recyklingu z tych technologii i arbitralnie faworyzuje je w najbardziej wymagającym zastosowaniu, jakim jest pakowanie żywności, pomimo wyższych wymagań energetycznych i mniejszej wydajności. Co więcej, sama Komisja Europejska stwierdza, że ​​technologie te nie są jeszcze dostępne na rynku i sprawdzone w praktyce.

Izba Gospodarcza wypisała swoje zastrzeżenia do projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych na 15 stronach. Zwraca w nich również uwagę, że Czechy, podobnie jak inne kraje, mają zmniejszyć ilość opakowań przypadających na konsumenta o 15 proc., mimo że w innych krajach produkcja takich odpadów jest nawet trzykrotnie wyższa. Zdaniem Izby Handlowej stawia to czeskich konsumentów na gorszej pozycji, bo to właśnie czescy konsumenci mają zapewnić obniżenie średniej europejskiej. Izba Handlowa podkreśla, że ​​państwa o dwu- lub trzykrotnie większym zużyciu, głównie pierwotnej UE15, utrzymają produkcję odpadów.

Izba Handlowa zwróciła się do eurodeputowanych, aby podczas dyskusji nad projektem rozporządzenia nie ustalali indywidualnych celów dla poszczególnych firm i produktów, ale opowiadali się za ich zmianą na cele krajowe. Tylko wtedy projekt rozporządzenia nie będzie likwidacyjny dla małych i średnich firm produkujących opakowania.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zostali zaproszeni przez Izbę Handlową na dzisiejsze posiedzenie w praskim Florentin w związku z ich członkostwem w komisjach zajmujących się wnioskiem (komitecie zarządzającym i komisjach opiniotwórczych).

Mirosław Diro

rzecznik prasowy

Izba Handlowa Republiki Czeskiej

Florentinum (recepcja A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praga 1

Kom: +420 724 613 088

diro@komora.cz • www.komora.cz

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff