Informacje dot. sytuacji na pograniczu czesko-polskim

CZECHY. Mistrz stolarski, mistrz piekarz, mistrz szewc. Państwo wraz ze specjalistami w wybranych zawodach przygotowuje się do wprowadzenia egzaminów mistrzowskich.

Praga, 4 maja 2023 r.Do międzyresortowej komisji opiniującej powinna wejść ustawa, która pozwoli pracownikom i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek przystąpić do egzaminu mistrzowskiego i posługiwać się tytułem mistrza na wzór innych krajów. Poprzedni rząd dyskutował o normie w 2021 r., ale mimo że innowacja zyskała poparcie całego spektrum politycznego, posłowie nie zdążyli przedyskutować jej przed wyborami parlamentarnymi. Dlatego musi ponownie przejść przez proces legislacyjny. Egzaminy mistrzowskie powinny być możliwe od 2024 roku.

„Ten, kto pomyślnie zda egzamin mistrzowski, zostanie posiadaczem dyplomu mistrzowskiego i będzie miał prawo posługiwania się tytułem Mistrza. Klienci wkrótce zobaczą Mistrzów Stolarzy, Mistrzów Piekarzy, Mistrzów Cukierników i innych. Mistrzowie będą gwarantem jakości pracy i solidnego podejścia do klientów, a także jakości obsługi reklamacyjnej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej – powiedział Roman Pommer, prezes Cechu Płytek i wiceprezes Izby Gospodarczej.

Oprócz korzyści, jakie otrzyma klient, Izba Gospodarcza obiecuje również, że mistrzowskie certyfikaty staną się społeczną nagrodą dla rzemieślnika za pracę najwyższej jakości. Przepisy krajowe obecnie nie zezwalają absolwentom szkół średnich na oficjalne zadeklarowanie wiedzy i umiejętności rzemieślniczych nabytych w praktyce, jak to często ma miejsce za granicą, na przykład w Niemczech, Austrii, Francji czy Norwegii, ale także w Polsce, na Węgrzech czy w Chorwacji. Egzaminy mistrzowskie są również wzajemnie uznawane przez władze i pracodawców w tych krajach.

Egzamin mistrzowski będzie składał się z trzech części: praktycznej, teoretycznej i ogólnej. Część praktyczna polegać będzie na wykonaniu arcydzieła na najwyższym poziomie. Wiedza zawodowa zostanie zweryfikowana w teoretycznej części zawodowej. Część ogólna będzie miała na celu sprawdzenie operacyjnej wiedzy ekonomicznej kandydata, w szczególności umiejętności kierowania i kierowania zespołem pracowników, w tym uczniów, w celu podnoszenia ich umiejętności i wiedzy, a także orientacji w środowisku biznesowym. Sekcja ta będzie jednakowa dla wszystkich kwalifikacji mistrzowskich.

„Egzamin mistrzowski odbędzie się przed komisją egzaminacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Izby Gospodarczej, Izby Rolniczej oraz zrzeszeń zawodowych, ewentualnie także przedstawiciele szkół średnich, wyższych szkół zawodowych lub uczelni lub inne osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, – dodał Roman Pommer.

W Europie kwalifikacje mistrzowskie są zwykle ustanawiane jako część Ustawy o edukacji lub Ustawy o rzemiośle i działalności gospodarczej. Za organizację egzaminu mistrzowskiego, nadzór nad egzaminem i kursy przygotowawcze odpowiadają najczęściej izby handlowo-przemysłowe lub izby rzemieślnicze. Jednocześnie jego treść tworzona jest we współpracy z innymi partnerami gospodarczymi i społecznymi, zakładami kształcenia zawodowego oraz cechami rzemieślniczymi. Za przygotowanie czeskiej wersji ustawy odpowiada Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Aby prawo mogło elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy i zmiany w sektorze biznesowym, zawody, w których kwalifikacje mistrzowskie będą weryfikowane, zostaną określone w rozporządzeniu rządowym.

Zgodnie z pierwszym projektem rządowego rozporządzenia do egzaminu mistrzowskiego mogły przystąpić osoby pracujące w 48 kierunkach. Pod jurysdykcją Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Izby Gospodarczej można było uzyskać pierwsze świadectwa mistrzowskie m.in. skrzypków, fryzjerów, kominiarzy, kamieniarzy, zdunów, krawców, kucharzy, budowniczych powozów czy szewców. W ramach Ministerstwa Rolnictwa i Izby Rolnej byliby to kwiaciarze, rzeźnicy, pszczelarze czy winiarze.

Izba Handlowa szacuje średnio 2000 przeprowadzanych egzaminów i 1600 wydanych certyfikatów mistrzowskich rocznie w ciągu pierwszych 5 lat. Na przykład w Chorwacji co roku o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego z 62 kierunków ubiega się średnio 1200 kandydatów. Sam uznawany przez państwo egzamin mistrzowski, organizowany przez Chorwacką Izbę Rzemieślniczą, składa się z czterech części egzaminacyjnych.

Mirosław Diro

rzecznik prasowy

Izba Handlowa Republiki Czeskiej

Florentinum (recepcja A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praga 1

Kom: +420 724 613 088

diro@komora.cz • www.komora.cz

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff