INFRASTRUKTURA DROGOWA NA POGRANICZU CZESKO-POLSKIM

Polscy i czescy przedsiębiorcy, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, posłowie oraz przedstawiciele organizacji biznesowych, dyskutowali w Trutnowie nad problemami i możliwościami rozwoju infrastruktury drogowej na pograniczu.

Prezydium Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy uczestniczyło w dniu 27 stycznia 2014 roku, w konferencji poświęconej tematyce transportu i infrastruktury drogowej na czesko-polskim pograniczu. Konferencja miała miejsce w Trutnowie w Czechach.

Konferencję zorganizowały miasta Świdnica i Trutnow. Podczas spotkania dyskutowano na temat rozwoju sieci regionalnych dróg, rozwoju transportu kolejowego, możliwościach transportowych i współpracy polskich i czeskich firm.

Wśród zaproszonych gości znaleźli sie między innymi:

Ivan Adamec, burmistrz Trutnova, Wojciech Murdzech, Prezydent Świdnicy, Lubomír Franc, Hejtman Województwa Kralovehradeckiego, Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Posłanka na Sejm RP, Karel Kysilka, Radca Handlowy Ambasady RCz.

Konferencja odbyła się w ramach projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”. Jednym z kluczowych elementów projektu jest promocja firm i produktów powstających na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach powyższego projektu, miesiąc wcześniej, w grudniu 2013 podczas Polsko-Czeskiej Gali Przedsiębiorczości zorganizowanej w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, zostały wręczone statuetki Świdnickiego Gryfa dla Wybitnej Osobowości Pogranicza i Najlepszej Firmy Transgranicznej. Uroczystość zorganizowana została w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, a udział w niej wzięli przedsiębiorcy z Polski i z Czech.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff