Odznaczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dla członków SIPH

W piątek 15 października, podczas uroczystej Gali Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”, na wniosek Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pan Andrzej Kwiatkowski (PAULAN) oraz Pan Ryszard Rapacz (RAPMET) zostali uhonorowani odznaczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

Obaj laureaci od ponad 40 lat prowadzą działalność gospodarczą. Prowadząc własne firmy angażując się rónież w działania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Od ponad 20 lat są członkami Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy a od trzech kadencji zasiadają w jej Radzie. Reprezentują środowisko przedsiębiorców w ciałach doradczych powołanych do życia przez władze samorządowe oraz biorą aktywny udział w pracach różnych organizacji propagując idee rozwoju przedsiębiorczości, etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności. 

Odznaczenia wręczył obecny na Gali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Wojciech Murdzek oraz Ryszard Sobański Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.

Serdecznie gratulujemy !!

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff