Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 07 czerwca 2019 r.
otwarciu IV naboru Wniosków  w Subregionie Legnicko-Głogowskim

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 07 czerwca 2019 r.
otwarciu czwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.


https://www.siph.pl/subregion-legnicko-glogowski-iv-nabor,ap394.html

Ogloszenie-o-naborze-LGOI-IV.pdf

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff